วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

" ดอนมะเกลือเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหาร การจัดการที่ดี ส่วนของสังคมชุมชน มีความปลอดภัยเข้มแข็ง มีความร่วมมือจากทุกส่วน มีพลังด้วยการกีฬา ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา รู้อนุรักษ์ คุณค่าทางวัฒนธรรม "