แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดิน หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียดเอกสารคลิก...