MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ในการฝึกอบรม จัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมจัดการและคัดแยกขยะภายในตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียดเอกสารคลิก...