MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมูที่ 12 ตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสารคลิก...