MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลดอนมะเกลือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

รายละเอียดเอกสารคลิก...