MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเอกสารคลิก...