MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักมีฝาปิดลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะเกลือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียดเอกสารคลิก...