นายกแสน มารูปหมอก

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลดอนมะเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดเอกสารคลิก...