MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาโครงการตอกเข็มติดตั้งแผ่นพื้นกันดินทรุดตัว หมู่ที่ 12 (1) อ่านรายละเอียดคลิก.

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างเหมาโครงการตอกเข็มติดตั้งแผ่นพื้นกันดินทรุดตัว หมู่ที่ 12 (2) อ่านรายละเอียดคลิก.