MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมจัดการและคัดแยกขยะภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
2.ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อโครงการอบรมจัดการและคัดแยกขยะภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดข้อมูลคลิก...