โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (To Be Number One) ประจำปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมร่วมมือร่วมใจขุดฝังถังขยะเปียกและทำความสะอาดให้แก่บ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

to be ๑๙๐๗๒๕ 0002