ยินดีต้อนรับสู่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

แบนเนอร์ สาธารณะสุข

กิจกรรม

ปก1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ    

จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายในตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 รายละเอียดคลิ๊ก...

 

รวมกองสา