หากกำลังคิดจะเป็น "ผู้ค้ำประกัน" ควรรู้หลักและศึกษาวิธีการการค้ำประกันให้ถี่ถ้วน เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา

เผยแพร่