หนังสือพิมพ์ "ดอนมะเกลือนิวส์"

นิว2

จัดทำโดยงานนิติการและกฎหมาย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ (นิติกร)

หนังสือพิมพ์ปีงบประมาณ 2563

ฉบับที่ 1

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เดือนพฤษภาคม

ฉบับที่ 2

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เดือนมิถุนายน

ฉบับที่ 3

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

หนังสือพิมพ์ฉบับเดือนกรกฎาคม

ฉบับที่ 4

ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สิงหาคม

ฉบับที่ 5

ประจำเดือนกันยายน 2563

120825472 3402246019883240 3649730854779194234 o

เดือนต่อไปอยู่ในระหว่างการดำเนินการ...