คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 

ปกร้องเรียน

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือขึ้น โดยให้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เป็นศูนย์ฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับการร้องเรียน ร้องทุกข์  และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ

 

คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก...