นายกแสน มารูปหมอก

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ -

        เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

รายละเอียดเอกสารคลิก