MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

โครงการจัดอบรมและประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน-ล้างถนนล้างฝุ่นละอองถนนเส้นหลักจากสามแยกหน้าป้อม-ถึงคันคลองหมู่ที่11

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายกแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ  และผอ.รัชฎา พงษ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ลงพื้นที่ติดตั้งไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็ก เเละเยาวชนหันมาสนใจรักการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...