องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ มอบเงินค่าอาหารกลางวันช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ มอบเงินค่าอาหารกลางวันช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564

168261275 4195230037251497 5487396700967584083 n