โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค Thailand 4.0

โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัติจริง#อบรมเชิงปฏิบัติการตลาดออนไลน์และการโปรโมทสินค้าผ่านแฟลชฟอร์ม สื่อสังคมออนไลน์ และ website

215305196 4178918695549298 5230397092932364957 n