องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ (รพ.สต) เตรียมความพร้อมการจัดตั้ง ศูนย์พักรอ (Community Quarantine) ตำบลละ 1 แห่ง เพื่อรองรับคนที่มาจากพื้นที่สีเเดงเข้ม ก่อนเข้าบ้าน หรือคนที่ D/C จากรพ. ต้องกลับไปกักตัวต่อ