กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามจุดสาธารณะต่างๆ เช่น ตลาดนัด บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 โรงเรียน วัด รพสต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบริเวณรอบๆสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ