- ข่าวกิจกรรม -

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ จัดทำและปิดประกาศรายชื่อบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัคร ตามแบบ 4/4  โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น และปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ตามแบบ 4/5 โดยผู้สนใจสามารถดูประกาศได้ที่บอร์ดหน้าศูนย์ฯ อบต. และ บอร์ดประจำหน่วยเลือกตั้ง ของแต่ละเขตเลือกตั้ง จำนวน 12 หน่วย