- ข่าวกิจกรรม -

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภออู่ทอง ระดมสรรพกำลังและร่วมกันวางแผนในการหาทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลดอนมะเกลือ เพื่อหาทางช่วยเหลือชาวตำบลดอนมะเกลือที่ได้รับความเดือดร้อนทุกช่องทางที่สามารถจะดำเนินการได้