- ข่าวกิจกรรม -

นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทองได้มอบหมายให้ นายเกริกฤทธิ์ จิตณรงค์ ปลัดอำเภออู่ทอง เป็นตัวแทนมอบถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลดอนมะเกลือ