-ข่าวกิจกรรม-

          พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.63 ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง