โครงการร่วมทำบุญออกพรรษา แบ่งปันรอยยิ้ม

ป้ายไวนิลแบ่งปันรอยยิ้ม

ร่วมบูรณาจัดโครงการขึ้นโดย สจ.กิจจา วงศ์ประเสริฐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และบริษัทโอสถสภาเต๊กเฮงหยู จำกัด เพื่อร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนมะเกลือทุกครัวเรือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือในฐานะหน่วยงานราชการได้ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดำเนินโครงการ แนะนำสถานที่ คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ