นายกแสน มารูปหมอก

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

 

"โครงการประชาชนร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563"