นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และแสดงความห่วงใยต่อชาวตำบลดอนมะเกลือ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย น้ำไหลท่วมเข้าบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนัก โดยได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้น และจะวางแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นสอบถามข้อมูลเรื่องซ่อมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี (พมจ.)ลงพื้นสอบถามข้อมูลเรื่องซ่อมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลดอนมะเกลือ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและบรูณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          พิธีมอบเกียรติบัตร  "บัณฑิตน้อย"  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...