MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายกแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ  และผอ.รัชฎา พงษ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ลงพื้นที่ติดตั้งไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็ก เเละเยาวชนหันมาสนใจรักการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้ใช้บริการ หรือผู้เสียภาษีกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ดอนมะเกลือ

อ่านเพิ่มเติม...