นางรุ่งทิวา ศักดิ์เลิศวงษ์ยิ่ง หัวหน้าท้องถิ่นอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจรับและทดสอบการใช้งาน เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต

นางรุ่งทิวา ศักดิ์เลิศวงษ์ยิ่ง หัวหน้าท้องถิ่นอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจรับและทดสอบการใช้งาน เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 เเรงม้า

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวจุรี ภิรมย์สังข์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคลินิกกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2563

งานนิติการและกฎหมาย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ  จัดทําโครงการคลินิกกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เพื่อเปิดให้คําปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดทุ่งกระเจ็ด ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ วัดทุ่งกระเจ็ด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

           โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี 2564 รุ่นที่ 19

อ่านเพิ่มเติม...