-ข่าวกิจกรรม-

       โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพตำบลดอนมะเกลือ

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

       โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

"โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น " ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

        โครงการพัฒนาระบบสุุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยเต้านมในสตรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

อ่านเพิ่มเติม...