MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

สนับสนุนกำลังและรถน้ำดับเพลิง เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บริเวณห้องแถวไม้เก่า ถนนวัดเขาพระ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดอบรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล หรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรม “เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ หอประชุมศิลปอาชา โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...