ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

ฝ่ายบริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าง

 

 (ว่าง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

 

ว่าง

 

 (ว่าง)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ


ว่าง

 

 (ว่าง)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

ว่าง

 

 (ว่าง)

ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ