ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

ฝ่ายบริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกแสน มารูปหมอก

 

 นางแสน มารูปหมอก

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

 

นายอนันท์  เหิมใจหาญ รองนายก อบต.ดอนมะเกลือ

 

นายอนันท์ เหิมใจหาญ

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ


นายบ่าย  บุญเสียงเพราะ  รองนายก อบต.ดอนมะเก

 

นายบ่าย บุญเสียงเพราะ

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

นายประสิทธิ์  โตอุ่นเพชร  เลขานุการฯ นายก อ

 

นายประสิทธิ์   โตอุ่นเพชร

ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ