ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยทรงดำดอนมะเกลือ

"แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลดอนมะเกลือ" ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

พิกัดเส้นทาง >>คลิ๊กตรงนี้<<  หรือ ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โทรศัพท์ 035-432155